ซื้อ-ขายสินค้า มหาสารคาม
Home Sarakam Classified Webboard Sarakham-Localnews ContactUs หน้าแรก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ

สถานที่ท่องเที่ยว มหาสารคาม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 16938 พระพุทธมงคล พระพุทธมิ่งเมืองพระพุทธมงคล และพระพุทธมิ่งเมือง 
          พระพุทธรูปสำคัญ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยู่ 2 องค์ เป็นพระเก่าแก่ เป็นโบราณวัตถุ และเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวอำเภอกันทรวิชัยมาแต่ครั้งโบราณ..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 31663 513568911442710242552หาดวังโก มหาสารคาม 
          หาดวังโก มหาสารคาม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทะเลน้ำจืดที่มีเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย เช่น บานาน่าโบ้ท..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 11655 13735011391310222552พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         
เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 10509 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัย
เกิดจากการเก็บสะสมโบราณวัตถุท้องถิ่นอีสานที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 โดยพระอริยานุวัตร เขมจารี จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีขึ้น..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 18083 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน มหาสารคามอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน 
มีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมงน้ำจืด..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 9523 บึงบอน มหาสารคามบึงบอน มหาสารคาม
(Bueng Bon)
 
          บึงบอน มหาสารคาม อยู่ที่ตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งอยู่ถัดจากวนอุทยานโกสัมพีไปประมาณ 100 เมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 13139 กู่สันตรัตน์กู่สันตรัตน์
เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะเป็นปราสาทแบบย่อมๆแบบขอม เป็นสถานที่ ที่เรียกว่าอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาล..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 24706 วนอุทยานโกสัมพีวนอุทยานโกสัมพี
มีเนื้อที่ ประมาณ 125 ไร่ พื้นที่บางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อใช้สำหรับศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนอันประกอบไปด้วยป่าไม้ ลำน้ำชี แก่งตาด ลานข่อย และฝูงลิงแสม..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 15539 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน (BanChiangHian)   แหล่งโบราณคดีนี้ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ กิโลเมตร..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 46451 พนะธาตุนาดูนพระธาตุนาดูน
เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน โดยบริเวณที่ตั้งของอำเภอนาดูน คือเมืองนครจัมปาศรีที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบมากมาย..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 18428 อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย มหาสารคามอุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย
เป็นเกาะล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งปลาชุกชุม ตกแต่งบริเวณอย่างสวยงาม และยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานอีกด้วย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและดูธรรมชาติ
ถูกใจ Sarakhamclick
รอบหนังมหาสารคาม โปรแกรมหนัง เช็ครอบหนัง
ถูกใจ เนยหวาน

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2558
048151 92
339 622 623 757
ศรินทร์ทิพย์เพลส
คริสตัล คลินิก มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2558