ซื้อ-ขายสินค้า มหาสารคาม
Home Sarakam Classified Webboard Sarakham-Localnews ContactUs หน้าแรก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ

สถานที่ท่องเที่ยว มหาสารคาม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 17666 พระพุทธมงคล พระพุทธมิ่งเมืองพระพุทธมงคล และพระพุทธมิ่งเมือง 
          พระพุทธรูปสำคัญ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยู่ 2 องค์ เป็นพระเก่าแก่ เป็นโบราณวัตถุ และเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวอำเภอกันทรวิชัยมาแต่ครั้งโบราณ..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 33604 513568911442710242552หาดวังโก มหาสารคาม 
          หาดวังโก มหาสารคาม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทะเลน้ำจืดที่มีเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย เช่น บานาน่าโบ้ท..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 11989 13735011391310222552พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         
เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 10800 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัย
เกิดจากการเก็บสะสมโบราณวัตถุท้องถิ่นอีสานที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 โดยพระอริยานุวัตร เขมจารี จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีขึ้น..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 18689 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน มหาสารคามอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน 
มีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมงน้ำจืด..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 9831 บึงบอน มหาสารคามบึงบอน มหาสารคาม
(Bueng Bon)
 
          บึงบอน มหาสารคาม อยู่ที่ตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งอยู่ถัดจากวนอุทยานโกสัมพีไปประมาณ 100 เมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 13665 กู่สันตรัตน์กู่สันตรัตน์
เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะเป็นปราสาทแบบย่อมๆแบบขอม เป็นสถานที่ ที่เรียกว่าอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาล..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 25710 วนอุทยานโกสัมพีวนอุทยานโกสัมพี
มีเนื้อที่ ประมาณ 125 ไร่ พื้นที่บางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อใช้สำหรับศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนอันประกอบไปด้วยป่าไม้ ลำน้ำชี แก่งตาด ลานข่อย และฝูงลิงแสม..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 16018 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน (BanChiangHian)   แหล่งโบราณคดีนี้ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ กิโลเมตร..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 49029 พนะธาตุนาดูนพระธาตุนาดูน
เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน โดยบริเวณที่ตั้งของอำเภอนาดูน คือเมืองนครจัมปาศรีที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบมากมาย..
Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล
: 19339 อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย มหาสารคามอุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย
เป็นเกาะล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งปลาชุกชุม ตกแต่งบริเวณอย่างสวยงาม และยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานอีกด้วย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและดูธรรมชาติ
ถูกใจ Sarakhamclick
รอบหนังมหาสารคาม โปรแกรมหนัง เช็ครอบหนัง
ถูกใจ เนยหวาน

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
121507 49
294 461 761 830
Big C บิ๊กซี มหาสารคาม
THE  NOTTING HILL มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2558